Jan Knob (Ježek)

Jan Knob (Ježek)

Okruh Bezpečnost

Vedoucí 4. smečky vlčat Kondoři ve Vyškově

Studuje obor Strojní inženýrství na VUT v Brně

Skautské vzdělání:

    2008 Vyškovský rádcovský kurz

    2010 Čekatelský kurz VLK

    2011 Zdravotník zotavovacích akcí

    2012 Vůdcovský kurz URSUS